Liên hệ

Ngọc Tuấn TM - SX CO.,LTD

Địa chỉ: Thửa 104 tiểu khu 567 xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0944.818.625 ( Mr. Tuấn ) / 0935529633 ( Mr. Kiệt )

Email: nt@ngoctuanfurniture.com / tuan.kiet@ngoctuanfurniture.com

sign up for our email

Get our latest news and special sales